Política de privacitat

Responsable del tractament:

gosSOS amb número de comerç i amb número de registre tributari U-801109-J , domicialiat a ' Avda. Doctor Mitjavila, nº 5, 5è, Andorra La Vella, AD500 - Andorra'

Dades de contacte del DPD:

Pot contactar amb el nostre delegat de protecció de dades a través de lasegüent direcció de correu eletrònic gossosandorra@gmail.com

Finalitats del tractament, terminis i criteris de conservació:

A través de l'apartat "Contacte" que el gosSOS posa a la seva disposició en aquest lloc web, aquesta entitat recollirà i tractarà les seves dades personals amb la finalitat d'atendre les seves peticions, de qualsevol índole que ens pugui fer arribar a través dels mitjans de contacte facilitats.

gosSOS conservarà les seves dades mentre existeixi un interès mutu per a mantenir la finalitat del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal finalitat es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.

De conformitat amb la normativa vigent en protecció de dades personals, el RESPONSABLE del gosSOS , està complint amb totes les disposicions de les normatives del RGPD i LQPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 del RGPD, pel qual són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinent i limitats al necessari en relació amb les finalitats per les quals són tractades. 

gosSOS , com a responsable del tractament garanteix que s’han implementat mesures d’índole tècniques i organitzatives apropiades tal i com estableix el RGPD i la LQPD amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada per a que els puguin exercir.

Base jurídica del tractament:

La base jurídica d’aquest tractament de dades personals és el consentiment que vostè manifesta expressament al remetre el formulari de contacte.

Exercici dels drets dels interessats (accés, portabilitat, supressió, revocació consentiment*, limitació):

Dret d’accés, rectificació, portabilitat, supressió (*revocació consentiment) i a la limitació del seu tractament.

Tots els drets mencionats poden exercir-se mitjançant l’enviament d’una comunicació escrita i signada a la direcció de correu electrònic gossosandorra@gmail.com o a la direcció postal Avda. Doctor Mitjavila, nº 5, 5è, Andorra La Vella, AD500 - Andorra , Andorra, a la que s’haurà d’adjuntar una còpia de passaport o un altre document d’identitat.

*Dret a retirar el consentiment:

El consentiment és revocable en qualsevol moment, consistent en “donar-se de baixa” al peu del formulari rebut en el correu electrònic. Aquesta revocació només produirà l’efecte de que deixen d’enviar-se respostes al seu missatge. El subministrament de les seves dades personals per aquesta finalitat és voluntari, si bé en cas de no facilitar-se les dades personals, no podran enviar-se respostes al seu missatge.

Dret a reclamar davant l'autoritat de control:

L’interessat té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.apda.ad) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Destinataris o categoria de destinataris:

Les dades personals no seran cedides en cap cas a tercers excepte obligació legal. Si hi hagués algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc als usuaris.

Tractament de dades de menors d'edat:

questa web no es dirigeix a usuaris menors d’edat, pel que el gosSOS no tractarà dades personals de menors. En el cas en que el gosSOS detecti que un menor (menys de 14 anys) ha introduït les seves dades en el formulari de la web, s’eliminaran evitant qualsevol possibilitat de tractament de les seves dades.

Veracitat de les dades:

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades recollides a través del formulari remés, deixant exempt de responsabilitat al gosSOS

L’usuari garanteix i respon, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es compromet a mantenir-les degudament actualitzades.

Transferències a tercers països:

No hi haurà transferència de dades internacionals. En cas de que hi hagués algun tipus de transferència internacional de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc als usuaris.

Decisions automatitzades:

No serà objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils.

Aquesta política de privacitat ha estat revisada el 20 de juliol de 2020. 

Recomanem la lectura d'aquesta política de privacitat amb regularitat. En cas de que es realitzin canvis significatius, els notificarem per separat.