Gestió de l'abandonament

A vegades, per raons diverses, alguns propietaria abandonen els seus gossos en situacions difícils. A més de notificar els casos a les autoritats responsables, els nostres equips rescaten animals i tenen cura d'ells per tal que es mantinguin sans I estalvis fins que el perill ha passat. 

També tenim cura de gossos abandonats legalment i fem el possible per tornar-los l'equilibri i la felicitat.

Odoo • Text and Image