Acull. Una bona solució temporal. 

Una bona opció per ajudar els gossos és acollint-los temporalment mentre s'estan recuperant de diferents situacions, ja sigui per motius de salut, edat o qüestions vinculades al seu caràcter.

Les cases d'acollida són una eina indispensable pals animals que, per diverses raons no poden viure a casa seva. Les famílies que fan acollida tenen cura de gossos de qualsevol edat mentre la seva situació es normalitza.

Odoo • Text and Image