Notícies

Vist-i-plau als comptes de 2022 i a la memòria d'activitats

21/06/2023

L'assemblea de GosSOS ho aprova per unanimitat

L'Assemblea de la nostra entitat, celebrada el 20 de juny, va servir per fer un balanç de la feina feta i realitzar els tràmits pertinents que té encomanat aquest òrgan, com l'aprovació dels comptes del 2022.

A continuació us deixem l'enllaç de la memòria d'activitats 22-23 que correspon, majoritàriament, a la tasca feta entre la celebració de l'Assemblea del 2022 i la d'aquest any. A la memòria s'hi poden trobar dades, tant de la gestió de la Gossera oficial del Principat d'Andorra, que correspon a la nostra entitat per encàrrec del Govern, com també informació d'altres programes que realitzem des de GosSOS: acollida, ajuts veterinaris... També hi ha informació de l'activitat institucional de l'associació, l'assistència a Fires o bé les donacions que hem rebut per part d'empreses o persones individuals. En aquest document també s'hi inclouen els comptes per l'any 2022, aprovats per unanimitat de l'assemblea i que seran presentats a Govern, com marca la normativa. 

Pel que fa a la composició de la Junta, es va donar a conèixer la baixa fa uns mesos de Jordi Farré i, en conseqüència, l'assumpció de les funcions de tresoreria per part d'un altre membre, en aquest cas, el Manel Garcia. A banda d'aquesta qüestió, no s'han produït canvis a la junta directiva i, per tant, Audrey Montel Rossell,  Lisa Cruz Lackner i Nerea Moreno mantenen les seves responsabilitats a la presidència, vicepresidència i secretaria de l'entitat, respectivament.

La reunió va servir també per establir els objectius de l'entitat per als propers mesos, així com per planificar les pròximes activitats i campanyes.