Notícies

Vist-i-plau a la memòria d'activitats de l'entitat, els comptes i el pressupost

16/06/2022

En l'Assemblea anual també es va incorporar una nova membre a la junta

L'Assembla de la nostra entitat, celebrada el darrer dia de maig, va servir per fer un balanç de feina feta i realitzar els tràmits pertinents que te encomanat aquest òrgan, com l'aprovació dels comptes del 2021, del pressupost del 2022, així com la renovació dels membres de la Junta.

A continuació us deixem l'enllaç de la memòria d'activitats 21-22 que correspon, majoritàriament, a la tasca feta entre la celebració de l'Assemblea del 2021 i la d'aquest any. A la memòria s'hi poden trobar dades, tant de la gestió de la Gossera oficial del Principat d'Andorra, que correspon a la nostra entitat per encàrrec del Govern, com també informació d'altres programes que realitzem des de GosSOS: acollida, ajuts veterinaris... També hi ha informació de l'activitat institucional de l'associació, l'assistència a Fires o bé les donacions que hem rebut per part d'empreses o persones individuals.

Durant l'assemblea també es va votar la incorporació de la Lisa Cruz Lackner com a nova membre de la junta. D'aquesta manera, la junta queda conformada per un total de 12 persones, ja que la resta de membres que fins a la data formàven part de la junta, van manifestar la seva voluntat de continuar-hi sent.