Notícies

Convocada l'assemblea general de GosSOS

12/06/2023

La reunió es realitzarà el 20 de juny

Us fem saber que les persones associades a GosSOS han estat convocades a l'assemblea general de l'entitat. La reunió se celebrarà el dimarts dia 20 de juny a les 18h en primera convocatòria i a les 18:30h en segona convocatòria a la seu social de l'entitat: Hive Five Cowroking Andorra, situat a l'Avinguda Dr. Mitjavila, 5 6à planta d'Andorra la Vella. 

L'ordre del dia  previst és el següent: 

1. Presentació de la Memòria d'Activitats

2. Aprovació, si s'escau, dels comptes anuals tancats a 31 de desembre de 2022.

3. Aprovació, si s'escau, del pressupost 2023. 

4. Precs i preguntes

Les persones associades que tinguin algun dubte respecte l'assemblea o bé vulguin fer una delegació del seu vot, poden dirigir un correu a gossosandorra@gmail.com.